Dzienny Dom "Senior +" w Stodołach-Koloniach

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

INFORMACJA

Stosownie do zapisu §7 pkt 2 umowy 2192/CRKC/22, zawartej pomiędzy Powiatem Opatowskim a Ministrem Cyfryzacji, dotyczącej realizacji zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, w załączniku sprawozdanie w postaci rozliczenia dotacji przyznanej na podstawie art. 12f ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie rzeczowym i finansowym.

Sprawozdanie w postaci rozliczenia dotacji

 

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

Copyright 2019. All Rights Reserved.